రోడ్లకు మహర్దశ తెస్తున్న జగన్ అన్న ప్రభుత్వం.మంత్రి శంకరనారాయణ

రోడ్ల మరమ్మతుల వేగం పెంచిన ప్రభుత్వం రూ.2,205 కోట్లతో రోడ్లకు మరమ్మతులు. రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి మాలగుండ్ల శంకరనారాయణ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.