సీఎం వైఎస్ జగన్ కడప జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీMRR69 కేబుల్ టీవీ లో చూడండి.

సీఎం వైఎస్ జగన్ కడప జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీMRR69 కేబుల్ టీవీ లో చూడండి. LINK HERE : https://youtu.be/N3DJP2SGGvo

Leave A Reply

Your email address will not be published.