రేషన్ కార్డులు తొలగిస్తామన్నది అవాస్తవం…కోన శశిధర్

రేషన్ కార్డు దారులకు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఈ – కె వై సి నమోదు చేస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో 10 శాతం మంది ఈ – కె వై సి నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు ఆధార్ డేటా తో ఈ – కె వై సి చేసుకోవాలి. ఈ- కె వైసీ చేసుకుంటే. ఏ జిల్లా అయినా ఏ రాష్ట్రమైన రేషన్ తీసుకోవచ్చు. 5 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు సెప్టెంబర్ నెలాఖరు వరకు నమోదు.

గ్రామ వాలంటీర్ ద్వారా ఈ – కె వై సి చేసుకోవచ్చు. అసలు ఆధార్ లో డేటా లేని వాళ్ళు మాత్రమే. ఆధార్ కేంద్రాలకు వెళ్లి చేసుకోవాలి. కోవిడ్ నియమాలు పాటిస్తూ. ఈ కె వైసీ చేసుకునేలా చర్యలు చేపట్టారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.